KönyvekLetölthető könyvek

Letöltés Menedzsment összefoglalás

Letöltés A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai, 1999

A 21. század stratégiai menedzsmentje

Műszaki Könyvkiadó, 2006
ISBN 9789631660081

Megrendelés (5% online rendelési + 5% diákkedvezmény!)
Álláskeresés - Hivatás - Karrier
Hogyan kutatható fel és szerezhető meg a perspektívát adó (első) állás?
Könyv az első munkahely megtalálásához
Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest 1998
ISBN 963 7163 26 3
Az elsősorban családi használatra szánt, közérthető pénzpiaci tájékoztatóból megtudhatjuk a többi között, hogy miben különbözik a pénzpiac a Lehet-piactól és miben hasonlít rá? Milyennek kell lennie egy családi költségvetésnek? Milyen befektetési lehetőségek között válogathat egy átlagos magyar állampolgár? Hogyan tőzsdézhet egy háziasszony? Mi a tőzsdei index? Kik a brókerek és mi a szerepük? A könyvet elolvasva sok érdekes és értékes információ birtokába jut az olvasó, s közben megtanul eligazodni a betétek és kamatok, a különböző értékpapírok, a részvények és a tőzsde világában.

Befektetési étlap
Kossuth Könyvkiadó, 1992
ISBN 963 09 3558-9
Ezredvégi tűnődések
Az új évezred új szabályai és új szereplői
Villányi úti könyvek, 2000
ISBN 963 7580 26 3
Hogyan készül a történelem?
„Valamikor, ha az emberek boldogtalanok voltak – mondta A. Miller Alku című darabjának főszereplője – forradalmat csináltak, vagy a templomba mentek. Ma vásárolnak.” A 20. század végére az „öröm-javak” választéka áttekinthetetlenné, a fogyasztás csábítása ellenállhatatlanná vált. A 21. századba átlépve azonban sokasodnak az aggasztó tünetek, amelyek megkérdőjelezik, követhető-e a fejlett országok fogyasztási modellje a Föld minden lakója számára. A szerző a kibontakozó és mindannyiunk életét már a belátható időben lényegesen befolyásoló társadalmi „fázisátalakulás” jeleit kutatta. Az eredmények arra utalnak, hogy a Glóbuszon kibontakozó természeti, gazdasági és társadalmi tendenciák „billenési pontra” juttatták az emberiséget. A közösségek ökológiai lábnyomának kényszerű szűkítése, az egyéni fogyasztás „határ-boldogságának” folyamatos csökkenése életmódjuk újragondolására készteti az embereket. Így adaptívvá válhat többféle, az elmúlt századokban instabilnak bizonyult társadalom-típus. Végső következtetése: a társadalmi evolúció menete az egyneművé és szabványossá váló világ helyett meghökkentően sokféle, eltérő életmodellt követő közösség létrejöttét és együtt-élését valószínűsíti.

Részletek

Kossuth Könyvkiadó ZRt.
ISBN 963 2291 88 3

Megrendelés (5% online rendelési + 5% diákkedvezmény!)
Istennel, Isten nélkül vagy istentelenül
Tűnődések a hitről, a tudományról és az élet más kérdéseiről
Villányi úti könyvek, 2002
ISBN 963 7580 34 4
Marosán György új könyve a 20. század legnagyobb vállalati sikertörténeteit dolgozza fel: a Ford, a General Motors, a Toyota, a Levi's, az IKEA, a Sony, a Walt Disney, az Intel, az Apple, a General Electric, az IBM, a McDonald's, a Wal-Mart és a Microsoft történetét. E vállalatbirodalmak fejlődése sűrítve tükrözi a kor meghatározó mozzanatait, az embereket és a szervezeteket működtető erőket. Kifejezi az uralkodó értékrendszert, az életmód változását, a szükségletek fejlődését, az emberek viselkedését befolyásoló tényezőket stb. A történetekben feltárulnak az alapító és a vállalat sorsának legfontosabb fordulópontjai, a vállalkozásokat ért kihívások és az ezekre adott válaszok. Minden egyes történet után a szerző tömören összefoglalja a vállalatra jellemző menedzsmentfogásokat, így áttekintést ad a menedzsmenttudomány 20. századi fejlődéséről, nevzetesen a termelés, a marketing, a stratégia és a nagy méretek menedzsmentjének egymásra épülő szakaszairól.

A siker receptje
Kossuth Kiadó, Budapest 2003
ISBN 963-09-4293-6
A fejlett tőkés országokban már több évtizede alkalmazzák a stratégiai menedzsment módszereit, amelyek segítenek a versenyhelyzetben lévő vállalatoknak, hogy hatékony választ adjanak a környezeti kihívásokra. A piacgazdaság kialakulásával hazánkban is gyökeresen megváltozott a gazdasági szervezetek tevékenységét behatároló környezet. Az e témával kapcsolatos legújabb ismereteket tárja olvasói elé ez a könyv.
Bemutatja a vállalat viselkedését meghatározó érdekcsoportokat, a vállalatvezetés, illetve a tulajdonosok törekvéseit összefoglaló vállalati küldetést. Vizsgálja a versenykörnyezetet, értékeli a szervezetek belső erőforrásait, erősségeit és gyengeségeit. Megismertet a környezeti fenyegetéseket és lehetőségeket feltáró úgynevezett SWOT-elemzéssel, az üzletági szintű elemzési módszerekkel, a portfólió- és életgörbe elemzésekkel. Felvázolja a különféle stratégiai alternatívákat és megvalósításuk feltételeit. Foglalkozik a stratégiával kapcsolatos egyéb lényeges kérdésekkel is, mint például: a szervezeti struktúra, a vállalati kultúra és a változásmenedzsment.
Az egyes stratégiai módszerek gyakorlati alkalmazására konkrét esettanulmányok adnak példát. A szöveget számos ábra és táblázat teszi még érthetőbbé. A kötet külön értéke, hogy példáit jórészt a hazai gyakorlatból meríti. E példákra alapozva világos eligazítást ad a vállalati stratégia alkalmazóinak. A fejezetek végén felvetett kérdések lehetővé teszik a téma önálló feldolgozását.
Az olvasmányosan megírt könyv nemcsak a jövő szakemberképzésének, az új üzleti szemlélet meghonosításának nélkülözhetetlen szakkönyve, hanem a jelenlegi vállalatvezetőknek is sok tanáccsal, útmutatással szolgál a sikert hozó stratégia kidolgozásában.

Stratégiai menedzsment
Műszaki Könyvkiadó, Budapest
ISBN 963-16-3045-5
A fejlett tőkés országokban már több évtizede alkalmazzák a stratégiai menedzsment módszereit, amelyek segítenek a versenyhelyzetben lévő vállalatoknak, hogy hatékony választ adjanak a környezeti kihívásokra. A piacgazdaság kialakulásával hazánkban is gyökeresen megváltozott a gazdasági szervezetek tevékenységét behatároló környezet. Az e témával kapcsolatos legújabb ismereteket tárja olvasói elé ez a könyv.
Bemutatja a vállalat viselkedését meghatározó érdekcsoportokat, a vállalatvezetés, illetve a tulajdonosok törekvéseit összefoglaló vállalati küldetést. Vizsgálja a versenykörnyezetet, értékeli a szervezetek belső erőforrásait, erősségeit és gyengeségeit. Megismertet a környezeti fenyegetéseket és lehetőségeket feltáró úgynevezett SWOT-elemzéssel, az üzletági szintű elemzési módszerekkel, a portfólió- és életgörbe elemzésekkel. Felvázolja a különféle stratégiai alternatívákat és megvalósításuk feltételeit. Foglalkozik a stratégiával kapcsolatos egyéb lényeges kérdésekkel is, mint például: a szervezeti struktúra, a vállalati kultúra és a változásmenedzsment.
Az egyes stratégiai módszerek gyakorlati alkalmazására konkrét esettanulmányok adnak példát. A szöveget számos ábra és táblázat teszi még érthetőbbé. A kötet külön értéke, hogy példáit jórészt a hazai gyakorlatból meríti. E példákra alapozva világos eligazítást ad a vállalati stratégia alkalmazóinak. A fejezetek végén felvetett kérdések lehetővé teszik a téma önálló feldolgozását.
Az olvasmányosan megírt könyv nemcsak a jövő szakemberképzésének, az új üzleti szemlélet meghonosításának nélkülözhetetlen szakkönyve, hanem a jelenlegi vállalatvezetőknek is sok tanáccsal, útmutatással szolgál a sikert hozó stratégia kidolgozásában.

Stratégiai menedzsment
Új, bővített, átdolgozott
Műszaki Könyvkiadó, Budapest
ISBN 963-16-2792-6
Egy magyar találmány, melynek leírása három sorban elfér, de ez a három sor hárommillió forintot ér; egy különleges altató, az Arduan története; lesz-e magyar "üvegfém"; Liska Tibor vállalkozási elméletének izgalmas kísérleti próbája Szentesen; az arabul "beszélő" magyar számítógép sikerének titka; miért kellett eladni az angoloknak a bioplasztot; egy NSZK-licenc metamorfózisa Magyarországon, amelynek révén bejutunk a japán piacra; Magyar Zoltán olimpiai és világbajnok újítása a sportban; egy fiatal tanárnő kálváriája az új oktatási módszerek kipróbálása során - ahány történet, annyi jellemző életút és sikeres vagy sikertelen példája az újat teremtés kísérletének. A szerző szándéka szerint nem kíván sem dicsérni, sem pellengérre állítani, célja csupán bemutatni: milyen nehéz, buktatókkal és akadályokkal teli út vezet egy eredeti öltettől annak megvalósításáig, illetve megvalósulásáig, lévén a végrehajtás már közösségi feladat.

Újítás és kockázat
Kozmosz Könyvek, 1984
ISBN 963 211 623 2