Szakmai önéletrajzSzemélyi adatok:


Név: Marosán György
E-mail: info@marosan.com
Honlap: www.marosan.com, www.marosan.hu, www.marosán.hu
Születési hely és dátum: Budapest, 1946 március 11.
Munkahely: Külkereskedelmi Főiskola - 1165 Budapest Diósy Lajos u. 22-24.

Végzettségek:


1969 - ELTE fizikus szak, okleveles fizikus
1974 - ML esti egyetem - társadalomtudományi szak
1978 - Filozófiai tudományok kandidátusa

Egyéb ismeretek és nyelvvizsgák:


Orosz - felsőfokú nyelvvizsga (1978)
Angol - középfokú nyelvvizsga (1992)
Mivel 1992 óta rendszeresen adok elő angol nyelven (Külkereskedelmi Főiskola angol nyelvű nappali és MBA szaka, az International Business School nappali angol nyelvű szaka és angliai University of Lincolnshire-Humberside nappali szaka) tudásom ma már eléri a felső fokot.
1991-92 - A Controll Rt. és a Bankárképző tanfolyamain szövegszerkesztői és táblázatkezelői számítógépes tanfolyamot végeztem el.
1995-96 - A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat kiképzett tagja.
Vezetői jogosítvánnyal rendelkezem.

Munkahelyek és beosztások:


1992 - Külkereskedelmi Főiskola – Főiskolai Tanár
1990-91 Magyar Vállalakozásfejlesztési Alapítvány - ügyvezető igazgató
1989-90 Magyar Hitel Bank Rt. - ügyvezető igazgató
1988-89 Kormányszóvivő
1988-84 MSZMP KB TKKO osztály - munkatárs
1981-84 Ipari Minisztérium - (Technova Bank létrehozása)
1978-81 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság - osztályvezető
1975-78 Aspirantúra
1974-75 Katonai szolgálat
1971-74 Központi Fizikai Kutató Intézet - tudományszervező
1969-71 Csepeli Fémmű - kutatómérnök


Szakmai szervezeti tagság:


Alapító tagja a Magyar Közgazdasági Társaság Kommunikációs szakosztályának.
Alapító tagja a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak

Feladataim jelenlegi munkahelyemen:


A Külkereskedelmi Főiskola Vállalkozási tanszékén dolgozom. Szűkebb oktatási területem: Vállalatgazdaságtan, Stratégiai Menedzsment, Emberi Erőforrás Menedzsment, Szervezés és Vezetés. Közreműködök a főiskola új tantárgyainak kimunkálásában. Feladataim közzé tartozik a másoddiplomások képzése és a hallgatók diplomamunkái elkészítésének segítése. Tagja vagyok a főiskola Tudományos Tanácsának valamint a Minőségbiztosítási Tanácsnak.
A Külkereskedelmi Főiskola és az angliai University of Lincolnshire-Humberside közös angol nyelvű programjában a Strategic Management valamint a Human Resource Management tantárgyak témafelelőse és oktatója vagyok. Az ugyancsak angol nyelvű MBA program keretében tantárgyfelelőse vagyok a Strategic management valamint a Project management tantárgynak.

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzési tapasztalatok:


1995 és 1998 között tagja voltam a ÁRV Rt. Felügyelő Bizottságának. Mint a bizottsági tag – a felügyelő bizottságok általános gyakorlatától elütő módon – heti gyakorisággal végeztünk vizsgálatokat. Ezek során a gyakorlatban is megterveztem ellenőrzési programokat, megszerveztem magának az ellenőrzésnek a végrehajtását. Ezt követően a Belső Ellenőrzési Igazgatóság munkatársaival együtt lefolytattam vizsgálatokat és nyomonkísértem a vizsgálatok eredményeinek megvalósulását. Az elmúlt 4 év során több mint 20 ellenőrzési támában vállalatam gyakorlati szerepet.
Az ellenőrzés alapvető fontosságú része a stratégiai menedzsmentnek. Ennek keretében az elmúlt 3 évben több – gyakorlati irányultságú - publikációim jelentek meg. Különösen fontos a Vállalatirányítás (az un. Corporate governance) és a tulajdonosi ellenőrzés témakörében megjelentetett cikkek.

Költségvetési szervek gazdálkodásának ismerete:


Szakmai múltamban több költségvetési intézményben dolgoztam vezető beosztásban(OMFB és Ipari Minisztérium) és feladataim közzé tartozott a fizikai valamint műszaki MTA és az Ipari Kutatóintézetek működésének - egyebek mellett pénzügyi helyzetének - elemzése és figyelemmel kísérése.
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – mint az állam által létrehozott intézmény - sok szempontból hasonlított egy költségvetési intézményhez. 1990 és 1991 között, mint első számú vezetőnek, feladatkörömbe tartozott a gazdálkodás tervezése és megszervezése és a hatékony működés feltételeinek megteremtése.
Az elmúlt 7 évben a Külkereskedelmi Főiskolán a Tudományos Tanács valamint a Minőségbiztosítási Bizottság tagjaként konkrét betekintést nyerhettem a főiskola gazdálkodásának problémáiba.

Vezetői gyakorlat:


1983-84 - Ipari Minisztériumban megszervezem és vezetem a Technova Szakosított Pénzintézetet.
1989-1990 – Magyar Hitel Bank ügyvezető igazgatójaként feladatom volt a Kisvállalkozási Üzletág megszervezése.
1990-1991 - Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatói posztban a semmiből kellett létrehoznom a szervezetet, kialakítani a programok rendszerét és mésfél évig vezettem a szervezetet. Nagy sikernek tekintem, hogy az első éves működés eredményeinek elismeréseként az alapítvány elnyerte a PHARE program több mint 4 millió ECU-s támogatását. Amíg a szervezetet vezettem, hatékonyan működtettem a PHARE - nem mindíg egyszerű - ellenőrzési rendszerét. Az MVA-t – saját kérésemre - a Price Waterhause 1991-ben átvilágította és megfelelőnek ítélte a működést

Tudományos kutatói gyakorlat:


Több mint 45 jelentős publikációm jelent meg az innováció, a gazdasági rendszerváltás, és a stratégiai- illetve az emberi erőforrásmenedzsment témakörében. ( A legfontosabb publikációim listáját mellékeltem) Az elmúlt években – jelentős részben az ÁPV Rt.- nél szerzett tapasztalataim birtokában - váltak jelentősebbé a tulajdonosi ellenőrzési témájú vizsgálódásaim.
Három nagyobb könyvem jelent meg:
Három fontosabb főiskolai jegyzetemet használják:

Oktatói és oktatásszervezői gyakorlat:


A Külkereskedelmi Főiskolán, az International Business School-on, valamint a Gábor Dénes illetve a Általános Vállalkozási Főiskolán a Stratégiai Menedzsment, az Emberi Erőforrás Menedzsment, valamint Szervezés és Vezetés témakörében rendszeresen oktatok. Az oktatói tevékenységhez minden esetben hozzá tartozik az egész tanév tanmenetének valamint a számonkérés rendszerének a megszervezése, a tananyag oktatása előadásokon és szemináriumokon, valamint sok esetben a tankönyv illetve a szemináriumi munkafüzetek megirása.

A Külkereskedelmi Főiskolán megszerveztem az un. Karrier Központot és a hallgatóknak egy “Hogyan találjuk meg álmaink állását?” című tanfolyamot.

A Stratégiai Menedzsment”, a “Változás-menedzsment”, “A szervezeti kommunikáció, tárgyalástechnika, önérvényesítés és döntéshozatal” témakörében rendszeresen tartok vállalati szemináriumokat. Ennek keretében a konkrét vállalati igényekhez illeszkedve megtervezem - a többnyire 2 napos - workshop-okat, megírom a munkafüzeteket és levezetem a foglalkozásokat. Legfontosabb referenciáim:
MATÁV ( Változás-menedzsment és Tárgyalástechnikai tréningek)
OTP, ( Változás-menedzsment és Kommunikáció-fejlesztési tréningek)
Lehel-Elektrolux, ( Stratégiai menedzsment, Önérvényesítés tréningek)
PEMÜ Rt. ( Stratégiai menedzsment és Vezetői döntéshozatal tréningek)
Vilati Rt. ( Stratégiai menedzsment és Korszerű vezetési módszerek tréningek)
GIRO Rt. (Stratégia készítés és az elfogadtatás megszervezése)
Kopint-Datorg Rt.: (Stratégiai átvilágítás)
Agzo-Nobel (Önérvényesítési tréning)