Tanulmányok
Köz-gazdász
2011. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122.- A gazdasági döntés evolúciós elméletének néhány kérdése

Gondolat Kiadó
Tit-for-tat – az egyéni és a közösségi siker alapja – Együttműködés és versengés. 2011. Gondolat Kiadó. Szerk: Rab Virág és Deák Anita. 105-116.

Budapesti Gazdasági Főiskola
Tudomány Napja konferencia 2010. - Mi az ember? - egy evolúciós szintézis körvonalai

Mozgó Világ
2012/7 87-101. - A kommunizmus matematikai elmélete
2011/8 97-104. - Az altruizmus rejtélye és az állam matematikai elmélete

Szociológiai Szemle
2008/3 - A büntetés dicsérete

Forrás
2010 Július-augusztus - Fenntartható-e a fogyasztói társadalom jövőképe?

Magyar Tudomány
2006/12 - Az "aranyszabályok" evolúciója

Világosság
2005/1 - Az evolúció, mint a társadalom-tudományok metaelmélete
2008/5 - A vallás evolúciós elmélete

Közgazdasági Szemle
2007/07-08 - A proszociális értékek evolúciója a játékelméleti kísérletek tükrében

Társadalom-kutatás
2005/1 - A társadalmi evolúció modellje
2008/2 - A "viselkedés-programok" evolúciója